Ik heb een tank van een andere leverancier. Kan Sungas mij desondanks propaangas leveren?

Sungas kan geen propaangas leveren aan iemand die onder contract staat bij een andere leverancier. Als het contract is beëindigd, is het nodig dat u ons een recent controlerapport toont van de buiteninstallatie en de binneninstallatie voordat wij propaan leveren.

 

Wat zijn de wettelijke afstanden voor het installeren van een propaantank?

Klik op de bovenaanzichten om ze te vergroten.

Bovengrondse tank

Veiligheidsafstanden bovengrondse propaantank

Vrije doorgang rond de tank (A)
Geldt een minimale afstand van 1 meter

Vanaf de tank tot: (B)
 • de eigendomsgrens
 • de openbare weg (rooilijn)
 • brandbaar materiaal (hout, tuinverlichting…)
 • open putten, niet in verbinding met lokalen (riolering)

Geldt een minimale afstand van 3 meter


Vanaf de tank tot: (c)
 • opening woonlokaal
 • opening lokaal zonder openvuurverbod
 • opening tot een kelder
 • opening verbonden met lokalen (aanzuigopening ventilatiesysteem)

Geldt een minimale afstand van 5 meter

Ondergrondse tank

Veiligheidsafstanden ondergrondse propaantank

Vrije doorgang rond het mangat (A)
Geldt een minimale afstand van 1 meter

Vanaf de tank tot: (B)
 • de eigendomsgrens
 • elke openbare weg (rooilijn)

Geldt een minimale afstand van 2,5 meter


Vanaf de klep of vulmond tot: (B)
 • de eigendomsgrens
 • elke openbare weg
 • brandbaar materiaal (hout, tuinverlichting…)

Geldt een minimale afstand van 3 meter


Vanaf de klep of vulmond tot: (C)
 • opening woonlokaal
 • opening lokaal zonder openvuurverbod
 • toegang tot een kelder
 • opening verbonden met lokalen (aanzuigopening ventilatiesysteem)

Geldt een minimale afstand van 5 meter

Wat is de calorische waarde van propaangas?

De calorische waarde van (handels)propaan is circa 13,83 kWh/kg. 1 liter propaangas heeft een calorische waarde van circa 7.058 kWh.

Dit betekent dat voor 100 kW is ongeveer 8 kg propaan nodig.

Wat zijn de voordelen van propaangas?

Propaangas is ideaal om uw gebouw te verwarmen en van warm water te voorzien, ongeacht of het gaat om een bedrijfsgebouw of een woonhuis. Propaan is bovendien meer milieuvriendelijk dan stookolie en geeft geen onaangename geur af.

Hoe kan ik overschakelen van stookolie op propaangas?

Na overleg met uw verwarmingstechnieker om de ketel te vervangen, die overigens zuiniger is dan een oliegestookte ketel, kunnen wij geheel volgens uw wensen een ondergrondse of bovengrondse opslagtank plaatsen.

 

 

Andere vragen?

Neem contact op